Funkce pro práci s MySQL databázi
– otevíra spojení se serverem MySQL.
– Vybíra MySQL databázi.
– Posíla MySQL příkaz.
– Vráci počet řádků výsledku příkazu.
– Escapuje speciální znaky v SQL dotazu, s ohledem na kódování spojení.
– Vráci počet řádků, které byli ovlivněny poslední operaci.
– Zpracovává jeden řádek výsledku příkazu, vráci asociativní pole, číselné pole či oboje.
– Zpracovává jeden řádek výsledku příkazu, vráci číselné pole .
– Zpracovává jeden řádek výsledku příkazu, vráci asociativní pole.
– Přemísťuje vtitřní ukazatel ve výsledku příkazu.
– Posíla MySQL příkaz bez automatického zpracování výsledku a bez ukládání do vyrovnávací paměti.
– Vráci chybný řádek posledního MySQL příkazu.
– Vráci číselný kód chyby posledního MySQL příkazu.
– Mění uživatele pro určité připojení.
– Uvolňuje paměť od výsledku příkazu.
– Vráci data výsledku příkazu.
– Zpracovává jeden řádek výsledku příkazu a vráci objekt.
- Vráci kódování spojení.
- Ukončuje spojení s MySQL serverem.
- Vytvoří trvalé připojení s serverem MySQL.
- Vytvoří MySQL databázi.
- Vráci název databázi.
- Přepíná se na uvedenou databázi a posíla příkaz.
- Vráci délku pole.
- Vráci informaci o MySQL připojení.
- Vráci informaci o MySQL uživateli.
- Vráci atributy uvedeného pole.
- Smaže MySQL databázi.