mysql_connect

mysql_connect – otevíra spojení se serverem MySQL.

Syntaxe:

resource mysql_connect ( [string server [, string username [, string password [, bool new_link [, int client_flags]]]]] )

Vráci ukazatel na spojení s serverem MySQL v případě úspěchu a FALSE v případě neúspěchu. Spojení se serverem bude ukončeno po vykonání skriptu, jestli předtím nebylo ukončeno pomocí funkci mysql_close().

Příklad použíti:

<?php
$link mysql_connect("localhost""mysql_user""mysql_password"
or die(
"Could not connect: " mysql_error());
echo (
"Connected successfully");
mysql_close($link);
?>

Viz také: