natcasesort

natcasesort - třídí pole za použití algoritmu "natural order" bez ohledu na velká a malá písmena.

Syntaxe:

bool natcasesort ( array &$array )

Funkce natcasesort() implementuje algoritmus třídění, ve kterém pořadí alfanumerických řetězců je lépe pochopitelné pro člověka - klíč/hodnota. Tento algoritmus se nazíva "natural ordering". natcasesort() je obdobou funkci natsort(), ale bez ohledu na velikost písmen.

Příklad použíti:

<?php
$array1 $array2 = array('IMG0.png''img12.png''img10.png''img2.png''img1.png''IMG3.png');

sort($array1);
echo 
"Standard sorting\n";
print_r($array1);

natcasesort($array2);
echo 
"\nNatural order sorting (case-insensitive)\n";
print_r($array2);
?>

Výsledek je následující:

Standard sorting
Array
(
  [0] => IMG0.png
  [1] => IMG3.png
  [2] => img1.png
  [3] => img10.png
  [4] => img12.png
  [5] => img2.png
)

Natural order sorting (case-insensitive)
Array
(
  [0] => IMG0.png
  [4] => img1.png
  [3] => img2.png
  [5] => IMG3.png
  [2] => img10.png
  [1] => img12.png
)

Viz také: