natsort

natsort - třídí pole za použití algoritmu "natural order".

Syntaxe:

bool natsort ( array &$array )

Funkce natsort() implementuje algoritmus třídění, ve kterém pořadí alfanumerických řetězců je lépe pochopitelné pro člověka - klíč/hodnota. Tento algoritmus se nazíva "natural ordering".

Rozdíl algoritmu "natural ordering" od obyčejných algoritmů třídení úkazuje níže uvedený příklad:

Příklad použíti:

<?php
$array1 $array2 = array("img12.png""img10.png""img2.png""img1.png");

asort($array1);
echo 
"Standard sorting\n";
print_r($array1);

natsort($array2);
echo 
"\nNatural order sorting\n";
print_r($array2);
?>

Výsledek je následující:

Standard sorting
Array
(
  [3] => img1.png
  [1] => img10.png
  [0] => img12.png
  [2] => img2.png
)

Natural order sorting
Array
(
  [3] => img1.png
  [2] => img2.png
  [1] => img10.png
  [0] => img12.png
)

Viz také: