next

next - posouvá vnitřní ukazatel pole o jednu pozici dopředu.

Syntaxe:

mixed next ( array &$array )

Funkce next() se chová podobně jako current(), ale s jedním rozdílem. Než vrátí hodnotu prvku pole, posuné jeho vnitřní ukazatel o jednu pozici dopředu. Jinými slovy, vrací následující prvek pole a posouvá jeho vnitřní ukazatel o jednu pozici. Pokud se vnitřní ukazatel posuné mimo seznam prvků, next() vrátí FALSE.

Poznámka: pokud pole obsahuje prázdé a nebo nulové prvky, funkce vrátí FALSE pro tyto prvky. V případě, že pole obsahuje prázdné prvky použijte funkci each().

Příklad použíti:

<?php
$transport = array('foot''bike''car''plane');
$mode current($transport); // $mode = 'foot';
$mode next($transport);    // $mode = 'bike';
$mode next($transport);    // $mode = 'car';
$mode prev($transport);    // $mode = 'bike';
$mode end($transport);     // $mode = 'plane';
?>

Viz také: