prev

prev - posouvá vnitřní ukazatel pole o jednu pozici zpět.

Syntaxe:

mixed prev ( array &$array )

Funkce prev() vrací hodnotu prvku pole, která se nachází na předchozí pozici vůči pozici vnitřního ukazatele tohoto prvku a nebo FALSE, pokud je to konec pole.

Poznámka: pokud pole obsahuje prázdné nebo nulové prvky, funkce vrátí FALSE pro tyto prvky. V případě, že pole obsahuje prázdné prvky použijte funkci each().

Funkce prev() se chová podobně funkci next(), akorat že posouvá vnitřní ukazatel pole o jednu pozici zpět.

Příklad použíti:

<?php
$transport = array('foot''bike''car''plane');
$mode current($transport); // $mode = 'foot';
$mode next($transport);    // $mode = 'bike';
$mode next($transport);    // $mode = 'car';
$mode prev($transport);    // $mode = 'bike';
$mode end($transport);     // $mode = 'plane';
?>

Viz také: