range

range - vytvoří pole obsahující rozsah prvků.

Syntaxe:

array range ( mixed $start , mixed $limit [, number $step = 1 ] )

Funkce range() vrací pole prvků od parametru start do limit včetně. Pokud je start > limit posloupnost bude klesající.

Poznámka: dodatečný parametr step byl přidán v PHP 5.0.0.

Pokud je uvedený parametr step, bude použít jako inkrement mezi prvky posloupnisti. step musí být kladné číslo. Pokud parametr step není uvedeny, z výchozího nastavení je 1.

Příklad použíti:

<?php
// array(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
foreach (range(012) as $number) {
    echo 
$number;
}

// The step parameter was introduced in 5.0.0
// array(0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)
foreach (range(010010) as $number) {
    echo 
$number;
}

// Use of character sequences introduced in 4.1.0
// array('a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i');
foreach (range('a''i') as $letter) {
    echo 
$letter;
}
// array('c', 'b', 'a');
foreach (range('c''a') as $letter) {
    echo 
$letter;
}
?>

Viz také: