reset

reset - nastaví vnitřní ukazatel pole na jeho první prvek.

Syntaxe:

mixed reset ( array &$array )

Funkce reset() posouvá vnitřní ukazatel array na jeho první prvek a vrací hodnotu prvního prvku pole nebo FALSE, pokud je pole prázdné.

Příklad použíti:

<?php
$array = array('step one''step two''step three''step four');

// by default, the pointer is on the first element
echo current($array) . "<br />\n"// "step one"

// skip two steps
next($array);
next($array);
echo 
current($array) . "<br />\n"// "step three"

// reset pointer, start again on step one
reset($array);
echo 
current($array) . "<br />\n"// "step one"
?>

Viz také: