rsort

rsort - třídí pole v opačném pořadí.

Syntaxe:

bool rsort ( array &$array [, int $sort_flags = SORT_REGULAR ] )

Funkce rsort() třídí pole v opačném pořadí ( od největšího k nejmenšímu ).

Vráci TRUE v případě úspěchu a FALSE v případě neúspěchu.

Příklad použíti:

<?php
$fruits = array("lemon""orange""banana""apple");
rsort($fruits);
foreach (
$fruits as $key => $val) {
    echo 
"$key = $val\n";
}
?>

Výsledek je následující:

0 = orange
1 = lemon
2 = banana
3 = apple

Názvy ovoce byly seřazeny podle abecedy v opačném pořadí.

Poznámka: můžete změnit chování funkce použitím dodatečného parametru sort_flags.

Viz také: