shuffle

shuffle - náhodně umístí prvky pole.

Syntaxe:

bool shuffle ( array &$array )

Funkce shuffle() náhodně přesunuje prvky pole.

Vráci TRUE v případě úspěchu a FALSE v případě neúspěchu.

Příklad použíti:

<?php
$numbers range(120);
shuffle($numbers);
foreach (
$numbers as $number) {
    echo 
"$number ";
}
?>

Výsledek je následující:

2 19 13 12 4 3 17 6 18 20 8 11 9 14 5 1 15 10 7 16 

Viz také: