mysql_select_db

mysql_select_db – Vybíra MySQL databázi.

Syntaxe:

bool mysql_select_db ( string database_name [, resource link_identifier] )

Vráci TRUE v případě úspěchu a FALSE v případě neúspěchu.

mysql_select_db() vybíra pro práci specifikovánou databázi ze serveru, na kterou se odkazuje ukazatel. V případě, že je parametr ukazatele prázdny, bude použito naposledy otevřené spojení. Když není žádné otevřené spojení, funkce se bude pokoušet spojit se serverem analogický jako funkce mysql_connect().

Příklad použíti:

<?php
$lnk mysql_connect('localhost''mysql_user''mysql_password')
       or die (
'Not connected : ' mysql_error());

// udělat test nynější databází
mysql_select_db('test'$lnk) or die ('Can\'t use test : ' mysql_error());
?>

Viz také: