sort

sort - třídí pole.

Syntaxe:

bool sort ( array &$array [, int $sort_flags = SORT_REGULAR ] )

Funkce sort() třídí pole. Po dokončení prvky pole budou seřazeny vzestupně.

Volitelný druhý parametr sort_flags se používá pro změnu chování třídění, a nabýva těchto hodnot:

  • SORT_REGULAR - porovnat položky běžně ( nemění typ )
  • SORT_NUMERIC - porovnat položky číselně
  • SORT_STRING - porovnat položky jako řetězce
  • SORT_LOCALE_STRING - porovnat položky jako řetězce, na základě aktuálního locale. Použivá locale, který může být změnen funkci setlocale()
  • SORT_NATURAL - porovnat položky jako řetězce a použit algoritmus "natural ordering" jako funkce natsort()
  • SORT_FLAG_CASE - lze kombinovat ( bitově OR ) s SORT_STRING nebo SORT_NATURAL a porovnat položky jako řetězce nezávislé na velikosti písmen.

Vráci TRUE v případě úspěchu a FALSE v případě neúspěchu.

Příklad použíti:

<?php
$fruits = array("lemon""orange""banana""apple");
sort($fruits);
foreach (
$fruits as $key => $val) {
    echo 
"fruits[" $key "] = " $val "\n";
}
?>

Výsledek je následující:

fruits[0] = apple
fruits[1] = banana
fruits[2] = lemon
fruits[3] = orange

Příklad použíti:

<?php
$fruits = array(
    
"Orange1""orange2""Orange3""orange20"
);
sort($fruitsSORT_NATURAL SORT_FLAG_CASE);
foreach (
$fruits as $key => $val) {
    echo 
"fruits[" $key "] = " $val "\n";
}
?>

Výsledek je následující:

fruits[0] = Orange1
fruits[1] = orange2
fruits[2] = Orange3
fruits[3] = orange20

Poznámka: tato funkce přiřadí nové klíče pro prvky array. Všechny dříve přiřazené hodnoty klíčů budou odstraněný.

Viz také: