uasort

uasort - třídí pole, pomocí definované uživatelem funkce pro porovnání prvků, a zachováná klíče.

Syntaxe:

bool uasort ( array &$array , callable $cmp_function )

Funkce uasort() třídí pole s zachováním poměrů index/prvek, se kterým předtím byly spojovány. Je to zvláště užitečné pro třídění asociativních poli. Pro porovnání se použivá funkce definováná uživatelem.

Vráci TRUE v případě úspěchu a FALSE v případě neúspěchu.

Příklad použíti:

<?php
// Comparison function
function cmp($a$b) {
    if (
$a == $b) {
        return 
0;
    }
    return (
$a $b) ? -1;
}

// Array to be sorted
$array = array('a' => 4'b' => 8'c' => -1'd' => -9'e' => 2'f' => 5'g' => 3'h' => -4);
print_r($array);

// Sort and print the resulting array
uasort($array'cmp');
print_r($array);
?>

Výsledek je následující:

Array
(
  [a] => 4
  [b] => 8
  [c] => -1
  [d] => -9
  [e] => 2
  [f] => 5
  [g] => 3
  [h] => -4
)
Array
(
  [d] => -9
  [h] => -4
  [c] => -1
  [e] => 2
  [g] => 3
  [a] => 4
  [f] => 5
  [b] => 8
)

Viz také: