uksort

uksort - třídí pole podle klíčů, pomocí definované uživatelem funkce pro porovnání klíčů.

Syntaxe:

bool uksort ( array &$array , callable $cmp_function )

Funkce uksort() třídí pole a pro porovnání klíčů použivá uživatelem definovanou funkci. Pokud potřebujete třídít pole podle nějakého komplikovanějšího kritéria, použijte tuto funkci.

Porovnávací funkce cmp_function musí vrátít celé číslo menší, rovné nebo větší než 0 v případě, že první argument je menší, rovný nebo větší než druhý.
int callback ( mixed $a, mixed $b )

Vráci TRUE v případě úspěchu a FALSE v případě neúspěchu.

Příklad použíti:

<?php
function cmp($a$b)
{
    
$a preg_replace('@^(a|an|the) @'''$a);
    
$b preg_replace('@^(a|an|the) @'''$b);
    return 
strcasecmp($a$b);
}

$a = array("John" => 1"the Earth" => 2"an apple" => 3"a banana" => 4);

uksort($a"cmp");

foreach (
$a as $key => $value) {
    echo 
"$key$value\n";
}
?>

Výsledek je následující:

an apple: 3
a banana: 4
the Earth: 2
John: 1

Viz také: