basename

basename - vrací název souboru.

Syntaxe:

string basename ( string $path [, string $suffix ] )

Funkce basename() vrací název souboru, jehož cesta byla předána jako parametr. Pokud název souboru končí suffix, pak přípona bude odstraněna.

OS Windows používá, jako oddělovače adresářů, jak zpětné (\) tak i obyčejné lomítko (/). V jiných OS se použivá obyčejné lomítko (/).

Příklad použíti:

<?php
echo "1) ".basename("/etc/sudoers.d"".d").PHP_EOL;
echo 
"2) ".basename("/etc/passwd").PHP_EOL;
echo 
"3) ".basename("/etc/").PHP_EOL;
echo 
"4) ".basename(".").PHP_EOL;
echo 
"5) ".basename("/");
?>

Výsledek je následující:

1) sudoers
2) passwd
3) etc
4) .
5) 

Viz také: