chgrp

chgrp - mění skupinu vlastníků souboru.

Syntaxe:

bool chgrp ( string $filename , mixed $group )

Funkce chgrp() mění skupinu vlastníků souboru s názvem filename na skupinu, která je zadáná parametrem group.

Příklad použíti:

<?php
$filename 'shared_file.txt';
$format "%s's Group ID @ %s: %d\n";
printf($format$filenamedate('r'), filegroup($filename));
chgrp($filename8);
clearstatcache(); // do not cache filegroup() results
printf($format$filenamedate('r'), filegroup($filename));
?>

Viz také: