chmod

chmod - mění oprávnění na přístup k souboru nebo adresáři.

Syntaxe:

bool chmod ( string $filename , int $mode )

Funkce chmod() mění oprávnění na přístup k souboru nebo adresáři, který byl předán parametrem filename na oprávnění mode. Všimněte si, že hodnota mode není automatický převedená na osmíčkovou soustavu, proto řetězce ( např. "g+w" ) nebude fungovat správně. K zajištění správného fungování používejte 0:

Příklad použíti:

<?php
chmod("/somedir/somefile"755);   // desítková soustava, špatný způsob
chmod("/somedir/somefile""u+rwx,go+rx"); // řetězec, špatný způsob
chmod("/somedir/somefile"0755);  // osmíčková soustava, správný způsob
?>

Hodnota parametru mode se skládá ze tří osmičkových čísel: první - oprávnění pro vlastníka souboru, druhý - oprávnění pro skupinu a třetí - oprávnění pro ostatní uživatele. Číslo, které určuje oprávnění pro přístup k souborům a adresářům, se dá vypočítat součtem hodnot: 1 - oprávnění pro čtení, 2 - oprávnění pro změnu a 4 - oprávnění pro vykonání.

Příklad použíti:

<?php
// Oprávnění ke čtení a změně pro vlastníka, jiní nemají přístup 
chmod("/somedir/somefile"0600);

// Oprávnění ke čtení a změně pro vlastníka, jiní mají oprávnění ke čtení
chmod("/somedir/somefile"0644);

// Vlastník má plný přístup, jiní můžou číst a vykonávat soubor 
chmod("/somedir/somefile"0755);

// Vlastník má plný přístup, všichní ze skupiny vlastníka můžou číst a vykonávat soubor a jiní uživatele nemají žádné oprávnění
chmod("/somedir/somefile"0750);
?>

Vráci TRUE v případě úspěchu a FALSE v případě neúspěchu.

Poznámka: Aktuálním uživatelem je uživatel, od jehož jména se vykonává PHP.

Poznámka: Tato funkce není určena pro práci se vzdálenými soubory, protože soubor musí být přístupný.

Viz také: