chown

chown - mění vlastníka souboru.

Syntaxe:

bool chown ( string $filename , mixed $user )

Funkce chown() mění vlastníka souboru s názvem filename na vlastníka, jehož jméno je předáno parametrem user. Jenom správce může změnit vlastníka souboru.

Vráci TRUE v případě úspěchu a FALSE v případě neúspěchu.

Poznámka: Tato funkce není určena pro práci se vzdálenými soubory, protože soubor musí být přístupný.

Příklad použíti:

<?php
// Název souboru a jméno uživatele
$file_name"foo.php";
$path "/home/sites/php.net/public_html/sandbox/" $file_name ;
$user_name "root";

// Nastavení uživatele
chown($path$user_name);

// Výsledek
$stat stat($path);
print_r(posix_getpwuid($stat['uid']));
?>

Výsledek je následující:

Array
(
  [name] => root
  [passwd] => x
  [uid] => 0
  [gid] => 0
  [gecos] => root
  [dir] => /root
  [shell] => /bin/bash
)

Viz také: