copy

copy - Vytvoří kopii souboru.

Syntaxe:

bool copy ( string $source , string $dest [, resource $context ] )

Funkce copy() vytvoří kopii souboru z source do souboru s názvem dest.

Vráci TRUE v případě úspěchu a FALSE v případě neúspěchu.

Příklad použíti:

<?php
$file 'example.txt';
$newfile 'example.txt.bak';

if (!
copy($file$newfile)) {
    echo 
"failed to copy $file...\n";
}
?>

Viz také: