dirname

dirname - Vrací název rodičovského adresáře.

Syntaxe:

string dirname ( string $path )

Funkce dirname() vrátí název rodičovského adresáře, který je předán parametrem path.

OS Windows používá, jako oddělovače adresářů, jak zpětné (\) tak i obyčejné lomítko (/). V jiných OS se použivá obyčejné lomítko (/).

Příklad použíti:

<?php
echo "1) " dirname("/etc/passwd") . PHP_EOL// 1) /etc
echo "2) " dirname("/etc/") . PHP_EOL// 2) / (or \ on Windows)
echo "3) " dirname("."); // 3) .
?>

Příklad použíti v různých verzich PHP:

<?php
//before PHP 4.3.0
dirname('c:/'); // returned '.'

//after PHP 4.3.0
dirname('c:/x'); // returns 'c:\'
dirname('c:/Temp/x'); // returns 'c:/Temp'
dirname('/x'); // returns '\'
?>

Viz také: