disk_free_space

disk_free_space - vrací dostupný prostor na filesystému nebo na diskovém oddílu.

Syntaxe:

float disk_free_space ( string $directory )

Funkce disk_free_space() vrací množství volného místa v bytech na určitém diskovém oddílu nebo na odpovídajícím souborovém systému.

Příklad použíti:

<?php
// $df contains the number of bytes available on "/"
$df disk_free_space("/");

// On Windows:
$df_c disk_free_space("C:");
$df_d disk_free_space("D:");
?>

Viz také: