mysql_num_rows

mysql_num_rows – Vráci počet řádků výsledku příkazu.

Syntaxe:

int mysql_num_rows ( resource result )

mysql_num_rows() vráci počet záznamu z databází po vykonání příkazu. Tato funkce funguje jen s příkazem SELECT. Abyste dostali počet řádků pro funkce INSERT, UPDATE, DELETE musíte použít funkci mysql_affected_rows().

Příklad použíti:

<?php
//spojení s databázi
$link mysql_connect("localhost""mysql_user""mysql_password");
mysql_select_db("database"$link);

//vyber všechno z tabulky 'table'
$result mysql_query("SELECT * FROM `table`"); 

//Jestli počet řádků je větší než 0.
//Jinými slovy
//Jestli tabulka 'table' není prázdna 
if(mysql_num_rows($result)>0){ 

//Pak vypiš něco
   
echo "Řádky jsou.\n";
} else {
   echo 
"Žádny řádek.\n";
}
?>

Poznámka: Jestli používate funkci mysql_unbuffered_query(), pak funkce mysql_num_rows() nevráti správnou hodnotu dokud neobdrži všechny řádky.

Viz také: