mysql_fetch_row

mysql_fetch_row – Zpracovává jeden řádek výsledku příkazu, vráci číselné pole .

Syntaxe:

array mysql_fetch_row ( resource result )

mysql_fetch_row() zpracovává jeden řádek příkazu, na který se odkazuje ukazatel. Řádek se vráci jako číselné pole (array).

Poznámka: Následující volání funkce mysql_fetch_row() vráti další řádky a nebo FALSE v případě , že žádný řádek už není.

Poznámka: Dbejte na velká a malá písmena.

Příklad použíti:

<?php
   //Spojení s databázi
    
mysql_connect("localhost""mysql_user""mysql_password") or
        die(
"Could not connect: " mysql_error());
    
mysql_select_db("db");
        
    
$query mysql_query("SELECT `id`, `name` FROM `table`");

    while (
$row mysql_fetch_row($query)) {
        echo 
$row['0'] . ' - ' $row['1'];             
    }
mysql_free_result($query);
?>

Viz také: