mysql_fetch_assoc

mysql_fetch_assoc – Zpracovává jeden řádek výsledku příkazu, vráci asociativní pole.

Syntaxe:

array mysql_fetch_assoc ( resource result )

mysql_fetch_assoc() podobná funkce jako mysql_fetch_array() s parametrem result_type = MYSQL_ASSOC. Funkce vráci jenom asociativní pole. Jestli potřebujete oboje: asociativní a číselné pole, používejte funkci mysql_fetch_array()

Jestli několik sloupců v konečném výsledku budou mít stejná jména, pak funkce vráti poslední sloupec. Abyste dostali přístup k prvním, použíjte číselné indexy pole tudíž funkci mysql_fetch_row().

Poznámka: mysql_fetch_assoc() funguje stejně rychle, jako mysql_fetch_row(), ale poskytuje pohodlnější přístup k datům.

Poznámka: Dbejte na velká a malá písmena.

Příklad použíti:

<?php
   //Spojení s databázi
    
mysql_connect("localhost""mysql_user""mysql_password") or
        die(
"Could not connect: " mysql_error());
    
mysql_select_db("db");
        
    
$query mysql_query("SELECT `id`, `name` FROM `table`");

    while (
$row mysql_fetch_assoc($query)) {
        echo 
$row['id'] . ' - ' $row['name'];             
    }
mysql_free_result($query);
?>

Viz také: