mysql_data_seek

mysql_data_seek – Přemísťuje vtitřní ukazatel ve výsledku příkazu.

Syntaxe:

bool mysql_data_seek ( resource result_identifier, int row_number )

Vráci TRUE v úspěšném případě a FLASE v neúspešném.

mysql_data_seek() přemísťuje vnitřní ukazatel ve výsledku příkazu s uvedeným pořadovým číslem. Další volání funkce mysql_fetch_row() vráti pravě toto číslo.

Poznámka: Parametr Row_number musí mít hosnotu od 1 do mysql_num_rows() - 1.

Poznámka: funkci mysql_data_seek() je možné použít jen s mysql_query(), ale ne s mysql_unbuffered_query()

Viz také: