mysql_unbuffered_query

mysql_unbuffered_query – Posíla MySQL příkaz bez automatického zpracování výsledku a bez ukládání do vyrovnávací paměti.

Syntaxe:

resource mysql_unbuffered_query ( string query [, resource link_identifier] )

mysql_unbuffered_query() posíla MySQL příkaz bez automatického zpracování výsledku a bez ukládání výsledku do vyrovnávací paměti, na rozdíl od funkce mysql_query(). Toto umožňuje uchovat značné množství paměti pro SQL příkazy, kteři vráceji velké množstvi dat. Mimo to můžete začit pracovat s přijatými data hned, jak se načte první řádek, nepotřebujete čekat až na konec SQL příkazu. Při použíti několika spojení s databázi je možné uvést volitelný parametr link_identifier.

Poznámka: pří použíti mysql_unbuffered_query, pak nebudete moci použít funkce mysql_num_rows() a mysql_data_seek(). Mimo to, musíte zpracovát všechny řádky příkazu než budete moci zadát nový příkaz.

Viz také: