mysql_errno

mysql_errno – Vráci číselný kód chyby posledního MySQL příkazu.

Syntaxe:

int mysql_errno ( [resource link_identifier] )

mysql_errno() vráci číselný kód chyby pro poslední MySQL příkaz a nebo 0 v případě, že příkaz byl úspěšně vykonán.

Poznámka: abyste dostali text chyby používejte funkci mysql_error()

Příklad použíti:

<?php
   //Spojení s databázi
    
mysql_connect("localhost""mysql_user""mysql_password") or
        die(
"Could not connect: " mysql_error());
    
mysql_select_db("neexistující_db");
        
    echo 
mysql_errno() . " - " mysql_error() . "\n";

    
mysql_select_db("test");
    
mysql_query("SELECT * FROM `neexistující_tabulka`");
    echo 
mysql_errno() . " - " mysql_error() . "\n";
?>

Výsledek:

1049 - Unknown database 'neexistující_db'
1146 - Table 'test.neexistující_tabulka' doesn't exist

Viz také: