mysql_change_user

mysql_change_user – Mění uživatele pro určité připojení.

Syntaxe:

int mysql_change_user ( string user, string password [, string database [, resource link_identifier]] )

Vráci TRUE v úspěšném případě a FLASE v neúspešném.

mysql_change_user() mění uživatele pro určité aktivní připojení nebo pro připojení, na které se odkazuje volitelný parametr link_identifier. V případě, že ukazatel není prázdný připojení, na které se odkazuje, se stává aktuálním.

Viz také: