mysql_free_result

mysql_free_result – Uvolňuje paměť od výsledku příkazu.

Syntaxe:

bool mysql_free_result ( resource result )

mysql_free_result() uvolňuje veškerou paměť, kterou obsazuje výsledek příkazu.

Poznamka: mysql_free_result() je třeba volát jen v případě, že jste vážně znepokojení kolik paměti obsazují Vaše příkazy. Veškera paměť, která byla použitá pro ukládání dat se automaticky vymaže po vykonání skriptu.

Vráci TRUE v úspěšném případě a FLASE v případě, že nastala chyba.

Viz také: