mysql_result

mysql_result – Vráci data výsledku příkazu.

Syntaxe:

mixed mysql_result ( resource result, int row [, mixed field] )

mysql_result() vráci hodnotu výsledku příkazu. Argumentem může být buď posunování nebo jméno pole nebo jméno pole a název tabulky ( tablename.fieldname ). V případě, že k názvu sloupcu, v SQL dotazu používate alias ( např: "SELECT něco AS new_hodnota FROM"), použijte jej namísto reálného názvu sloupce.

Poznamka: nepouživejte jiné funkce zpracovávající výsledek příkazu s mysql_result().

Příklad použíti:

<?php
   //Spojení s databázi
    
mysql_connect("localhost""mysql_user""mysql_password") or
        die(
"Could not connect: " mysql_error());
    
mysql_select_db("db");
        
    
$q mysql_query("SELECT COUNT(`id`) FROM `table` WHERE `nějaké_pole`='něčemu'");

    echo 
mysql_result($q,0);
?>

Příklad vypíše počet řádku, ve kterých nějaké_pole se rovná něčemu.

Viz také: