mysql_fetch_object

mysql_fetch_object – Zpracovává jeden řádek výsledku příkazu a vráci objekt.

Syntaxe:

object mysql_fetch_object ( resource result )

mysql_fetch_object() funguje obdobně jako mysql_fetch_array() akorát vráci objekt namísto pole.

Poznamka: čísla nemůžou být vlastnostmi objektu.

Poznámka: Dbejte na velká a malá písmena.

mysql_fetch_object() je stejně rychlá, jako mysql_fetch_array() a téměř stejně rychlá, jako mysql_fetch_row().

Příklad použíti:

<?php
   //Spojení s databázi
    
mysql_connect("localhost""mysql_user""mysql_password") or
        die(
"Could not connect: " mysql_error());
    
mysql_select_db("db");
        
    
$query mysql_query("SELECT * FROM `table`");

    while (
$row mysql_fetch_object($query)) {
        echo 
$row->id;
        echo 
$row->name;            
    }
mysql_free_result($query);
?>

Viz také: