mysql_client_encoding

mysql_client_encoding - Vráci kódování spojení.

Syntaxe:

string mysql_client_encoding ( [resource link_identifier] )

mysql_client_encoding() vráci název kódování, pro nynější připojení.

Příklad použíti:

<?php
   //Spojení s databázi
    
$link mysql_connect("localhost""mysql_user""mysql_password") or
        die(
"Could not connect: " mysql_error());
    
$charset mysql_client_encoding($link);
    
printf ("current character set is %s\n"$charset);
?>

Příklad vypíše:

current character set is utf8

Viz také: