mysql_close

mysql_close - Ukončuje spojení s MySQL serverem.

Syntaxe:

bool mysql_close ( [resource link_identifier] )

Vráci TRUE v případě úspěchu a FALSE v případě neúspěchu.

mysql_close() ukončuje spojení s MySQL databázi, na které se odkazuje ukazatel. V případě, že parametr link_identifier je prázdný bude ukončeno nynější připojení.

Poznamka: použíti funkce mysql_close() není nutné pro nestálá připojení, jsou automatický ukončená po vykonání skriptu.

Poznamka: funkce mysql_close() neukončí stále připojení, které bylo otevřeno funkci mysql_pconnect().

Příklad použíti:

<?php
   //Spojení s databázi
    
$link mysql_connect("localhost""mysql_user""mysql_password") or
        die(
"Could not connect: " mysql_error());
    echo 
"úspěšné připojení";
    
mysql_close($link);
?>

Viz také: