mysql_db_name

mysql_db_name - Vráci název databázi.

Syntaxe:

string mysql_db_name ( resource result, int row [, mixed field] )

mysql_db_name() prvním parametrem je ukazatel na výsledek funkce mysql_list_dbs(). Parametr row určuje pořádi řádků ve výsledku, to je vlastně index jednotlivého řádku. V případě chyby vráci FALSE.

Příklad použíti:

<?php
   //Spojení s databázi
        
mysql_connect("localhost""mysql_user""mysql_password") or
        die(
"Could not connect: " mysql_error());

    $db_list = mysql_list_dbs();

    $i = 0;
    $cnt = mysql_num_rows($db_list);
    while ($i < $cnt) {
        echo mysql_db_name($db_list, $i) . "\n";
        $i++;
    }
?>

Viz také: