mysql_db_query

mysql_db_query - Přepíná se na uvedenou databázi a posíla příkaz.

Syntaxe:

resource mysql_db_query ( string database, string query [, resource link_identifier] )

Vráci ukazatel na výsledek MySQL dotazu nebo FALSE v případě chyby. Funkce taktéž vráci TRUE/FALSE pro příkazy INSERT, UPDATE, DELETE pro zjíštění úspěšného čí neúspěšného vykonání.

mysql_db_query() vybírá uvedenou databázi a vykonává uvedený SQL dotaz. V případě, že ukazatel na MySQL spojení je prázdný, funkce použíje naposledý otevřené připojení. Když není žádné otevřené připojení, funkce se bude chovát stejně jako mysql_connect() a otevře nové přípojení.

Poznamka: funkce nepřepíná spojení zpět na původní databázi. Jinými slovy, nemůžete použít tuto funkci pro dočasné připojení na jinou databázi a vykonát příkaz. Přepnout se zpět, pak budete moci jenom ručně.

Poznamka: V SQL dotazech se doporučuje používat syntaxi database.table, namísto této funkci.

Poznamka: Tato funkce je zastarála, nepoužívete ji. Doporučuje se používat kombinaci funkci mysql_select_db() a mysql_query().

Viz také: