mysql_field_len

mysql_field_len - Vráci délku pole.

Syntaxe:

int mysql_field_len ( resource result, int field_offset )

mysql_field_len() vráci délku určitého pole.

Viz také: