mysql_get_host_info

mysql_get_host_info - Vráci informaci o MySQL připojení.

Syntaxe:

string mysql_get_host_info ( [resource link_identifier] )

mysql_get_host_info() vráci řádek, který popisuje připojení, na které se odkazuje ukazatel link_identifier, včetně hostingu. V případě, že link_identifier je prázdný, bude použito naposledy otevřené připojení.

Příklad použíti:

<?php
   //Spojení s databázi
        
mysql_connect("localhost""mysql_user""mysql_password") or
        die(
"Could not connect: " mysql_error());

   printf ("MySQL host info: %s\n", mysql_get_host_info());
?>

Výsledek je následující:

MySQL host info: Localhost via TCP/IP

Viz také: