mysql_get_client_info

mysql_get_client_info - Vráci informaci o MySQL uživateli.

Syntaxe:

string mysql_get_client_info ( void )

mysql_get_client_info() vráci řádek, který obsahuje verzi knihovny na stráně uživatele.

Příklad použíti:

<?php
   //Spojení s databázi
        
mysql_connect("localhost""mysql_user""mysql_password") or
        die(
"Could not connect: " mysql_error());

   printf ("MySQL client info: %s\n", mysql_get_client_info());
?>

Výsledek je následující:

MySQL client info: 5.0.95

Viz také: