mysql_field_flags

mysql_field_flags - Vráci atributy uvedeného pole.

Syntaxe:

string mysql_field_flags ( resource result, int field_offset )

mysql_field_flags() vráci atributy uvedeného sloupce. Každý atribut se vrácí jako samostatné slovo oddělené čárkou.

Vráci následující atributy: NOT NULL, PRIMARY KEY, UNIQUE KEY, MULTIPLE KEY, BLOB, UNSIGNED, ZEROFILL, BINARY, ENUM, AUTO INCREMENT, TIMESTAMP.

Viz také: