mysql_drop_db

mysql_drop_db - Smaže MySQL databázi.

Syntaxe:

bool mysql_drop_db ( строка database_name [, resource link_identifier] )

mysql_drop_db() smaže MySQL databázi ze serveru, na který se odkazuje ukazatel.

Vráci TRUE v úspěšném případě a FLASE v případě, že nastala chyba.

Poznamka: nedoporučuje se používat funkci mysql_drop_db(). Lepší je použít funkci mysql_query() se SQL příkazem SQL DROP DATABASE.

Viz také: