stripslashes

stripslashes - odstraňuje zpětná lomítka, která jsou produktem funkce addslashes().

Syntaxe:

string stripslashes (string str)

Odstraňuje zpětná lomítka . ( např. \' se převedé na ' a td. ). Dvojité lomítko ( \\ ) se převedé na jedno( \ ). stripslashes se používa, například, když je magic_quotes_gpc zapnutá ( je ve výchozím nastavení povolena ) a stínění symbolů není nutné.

Příklad použíti:

<?php
$str "Is your name O\'reilly?"
// zobrazi: Is your name O'reilly? 
echo stripslashes($str);
?>

Viz také: