addslashes

addslashes - Stíni speciální znaky v řetězci.

Syntaxe:

string addslashes ( string str )

Vráci řádek str, ve kterém před každým speciální znakem je přidáno zpětné lomítko ( \ ), např. pro další použití v příkazu k databázi. Stíni se apostrof ( ' ), uvozovky ( " ), zpětné lomítko ( \ ) a NUL ( byte NULL ).

Funkce addslashes se částo používa při zápisu dat do databáze. Potřebujete-li přidat do databáze jméno O'reilly, pak symbol ' musí být stíněn. Většina databází používa pro tento účel zpětné lomítko ( \ ), pak řádek bude vypadat O\'reilly. Všimněte si, že samotný symbol \ se do databáze nezapiše. Pokud konfigurační směrnice magic_quotes_sybase má hodnotu on, pak symbol ' bude stíněn přidánim ještě jednoho apostrofu ' namísto \.

Konfigurační směrnice magic_quotes_gpc z výchozího nastavení má hodnotu on, ale funkce addslashes je automatický aplikováná na všechny údaje GET, POST a COOKIE. Nepoužívejte addslashes na data, která jsou zpracována magic_quotes_gpc, abyste se vyhnuli dvojítemu stínění. Chcete-li zkontrolovat stav směrnice použíjte get_magic_quotes_gpc().

Příklad použíti:

<?php
$str "Is your name O'reilly?"
// zobrazi: Is your name O\'reilly? 
echo stripslashes($str);
?>

Viz také: