isset

isset – určuje, zda je proměnná stanovená.

<?php
//Syntaxe
bool isset ( mixed var [, mixed var [, ...]])
?>
Vráci TRUE, když var existuje, jinak vráti FALSE. Jestli proměnná byla zničená pomocí funkci unset(), pak isset vráti FALSE, stejně to bude jestli proměnné přiřadime hodnotu NULL.
<?php
$var = ''

// Vráti TRUE 
if (isset($var)) 

    echo "Toto var je stanovené"


$a = "test"
$b = "anothertest"

var_dump(isset($a));     // TRUE 
var_dump(isset($a, $b)); // TRUE 

unset ($a); 

var_dump(isset($a));     // FALSE 
var_dump(isset($a, $b)); // FALSE 

$prom = NULL
var_dump(isset($prom));   // FALSE 
?>
Viz také: