array_key_exists

array_key_exists - ověřuje, zda v poli je určity klíč nebo index.

Syntaxe:

bool array_key_exists ( mixed key, array input )

Funkce array_key_exists() vrací TRUE v případě, že v poli je určita hodnota nebo klíč. Argument klíč může být jakákoli hodnota, která odpovída indexu pole.

Příklad použíti:

<?php
$search_array = array("first" => 1"second" => 4);
if (
array_key_exists("first"$search_array)) {
    echo 
"The 'first' element is in the array";
}
?>

Viz také: