array_change_key_case

array_change_key_case - vrací pole klíče, kterého jsou převedený na velká nebo malá písmena.

Syntaxe:

array array_change_key_case ( array input [, integer case] )

Funkce array_change_key_case() převádi klíče pole na velká nebo malá písmena. Parametrem může být CASE_UPPER ( velká písmena ) a CASE_LOWER ( malá písmena). Defaultně se používa hodnota CASE_LOWER, tato funkce nepřevádi klíče sestávající se z čísel.

Příklad použíti:

<?php
$input_array = array("FirSt" => 1"SecOnd" => 4);
print_r(array_change_key_case($input_arrayCASE_UPPER));
?>

Výsledek je následující:

Array

(

    [FIRST] => 1

    [SECOND] => 2

)

Viz také: