array_chunk

array_chunk - rozděluje pole na kousky.

Syntaxe:

array array_chunk ( array input, integer size [, bool preserve_keys] )

Funkce array_chunk() rozděluje pole do několika poli určite velikosti ( zadané předem parametrem integer size ). Poslední pole může obsahovat méně hodnot, než bylo předem zadáno. Výsledkem funkce je vícerozměrné pole s indexy začínající se v nule.

Jako volitelný parametr preserve_keys můžete zadat TRUE nebo FALSE. V případě TRUE PHP uloží klíče z původního pole, v případě FALSE klíče každého nového pole se budou začínat od nuly. Defaultně se používa hodnota FALSE.

Příklad použíti:

<?php
$input_array = array('a''b''c''d''e');
print_r(array_chunk($input_array2));
print_r(array_chunk($input_array2TRUE));
?>

Výsledek je následující:

Array

(

  [0] => Array

    (

      [0] => a

      [1] => b

    )  [1] => Array

    (

      [0] => c

      [1] => d

    )  [2] => Array

    (

      [0] => e

    ))

Array

(

  [0] => Array

    (

      [0] => a

      [1] => b

    )  [1] => Array

    (

      [2] => c

      [3] => d

    )  [2] => Array

    (

      [4] => e

    ))

Viz také: