array_combine

array_combine - vytvoří nové pole, jako klíče použíje určite pole a jiné pole jako odpovídající hodnoty.

Syntaxe:

array array_combine ( array keys, array values )

Funkce array_combine() vrací pole skládající se ze dvou, první určuje klíče array keys, druhé hodnoty array values.

Vratí FALSE, když délka poli původních dvou poli není stejná a nebo když jsou prázdne.

Příklad použíti:

<?php
$a = array('green''red''yellow');
$b = array('avocado''apple''banana');
$c array_combine($a$b);

print_r($c);
?>

Výsledek je následující:

Array

(

    [green]  => avocado

    [red]    => apple

    [yellow] => banana

)

Viz také: