array_diff_assoc

array_diff_assoc - Vypočítá rozdíl polí s dodatečnou kontrolou indexů.

Syntaxe:

array array_diff_assoc ( array array_1, array array_2 [, array ...] )

Funkce array_diff_assoc() vrací pole, skládající se z hodnot pole array_1, které nejsou v žádnem jiném poli z uvedených jako dalši parametry.

Příklad použíti:

<?php
$array1 = array("a" => "green""b" => "brown""c" => "blue""red");
$array2 = array("a" => "green""yellow""red");
$result array_diff_assoc($array1$array2);
print_r($result);
?>

Výsledek je následující:

Array

(

    [b] => brown

    [c] => blue

    [0] => red

)

Z výstupu vidíme, že "a" => "green" je u obou poli a proto se nezobrazuje ve výsledku, pak 0 => red je ve výstupu funkce, protože v druhém poli hodnotě red odpovídá klíč 1.

Hodnoty key => value jsou stejné jenom, když (string) $elem1 === (string) $elem2, tzn. jsou identické.

Viz také: