array_diff

array_diff - Vypočítá rozdíl polí.

Syntaxe:

array array_diff ( array array1, array array2 [, array ...] )

Funkce array_diff() vrací pole, skládající se z hodnot pole array_1, které nejsou v žádnem jiném poli z uvedených jako dalši parametry. Všiměte si, že klíče poli se ukládají.

Příklad použíti:

<?php
$array1 = array ("a" => "green""red""blue""red");
$array2 = array ("b" => "green""yellow""red");
var_dump(array_diff($array1$array2));
?>

Výsledek je následující:

array(1) { 
	
	[1]=>
	
	 string(4)"blue" 
	 
} 

Z výstupu vidíme, že pole obsahuje jenom hodnotu blue, protože opakování stejné hodnoty v $array1 se zpracovává jako jedna hodnota.

Hodnoty key => value jsou stejné jenom, když (string) $elem1 === (string) $elem2, tzn. jsou identické.

Viz také: