unset

unset – ničí předanou jako argument proměnnou.

<?php
//Syntaxe
void unset (mixed var [, mixed var [, mixed ...]])
?>
Příklad:
<?php
// zničí jednu proměnnou
unset ($prom); 
// zničí jeden element řetězce(array)
unset ($bar['quux']); 
// zničí více jak jednu proměnnou
unset ($prom1, $prom2, $prom3); 
?>
Viz také: